Please reload

Recent Posts

“น้ำมันมะพร้าว” เสริมภูมิคุ้มกันดี ไม่มีตก

ด้วยกรดลอริกที่มีอยู่ในน้ำมันมะพร้าวจะสามารถเปลี่ยนมาเป็นสารโมโนลอริน (monolaurin) ซึ่งมีคุณสมบัติในการเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน นอกจากนี้ ยังมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย จะช่วยบรรเทาให้อาการเจ็บป่วยอันเกิดจากการติดเชื้อต่างๆ ลดลงได้

 

 

Please reload

Please reload

Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART