น้ำมันมะพร้าวที่เสียแล้ว เป็นอย่างไร

น้ำมันมะพร้าวที่เสียแล้ว เป็นอย่างไร

1.สีจะเปลี่ยนจากใสกลายเป็นเหลืองอ่อน ๆ

2.มีความขุ่น มีการตกตะกอน

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่ทำให้น้ำมันมะพร้าวเสียเร็วนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเก็บรักษาด้วยน๊า

#OrGreen #Coconutcookingoil #น้ำมันมะพร้าว

www.orgreenthailand.com


Recent Posts
Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART