Please reload

Recent Posts

น้ำมันมะพร้าวที่เสียแล้ว เป็นอย่างไร

น้ำมันมะพร้าวที่เสียแล้ว เป็นอย่างไร  

1.สีจะเปลี่ยนจากใสกลายเป็นเหลืองอ่อน ๆ

2.มีความขุ่น มีการตกตะกอน

 

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นปัจจัยที่ทำให้น้ำมันมะพร้าวเสียเร็วนั้น ก็ขึ้นอยู่กับว่าการเก็บรักษาด้วยน๊า

 

#OrGreen #Coconutcookingoil #น้ำมันมะพร้าว

www.orgreenthailand.com

 

 

 

Please reload

Please reload

Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART