เลือกน้ำมันมะพร้าวอย่างไรดี


1.น้ำมันมะพร้าวที่ดีจะต้องมีความใส โปร่งแสง ไม่มีตะกอน

2. ไม่มีสิ่งเจือปน มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นหืน

3. ควรอ่านฉลากประกอบสินค้าให้ละเอียด บอกส่วนผสม

4. ตรวจสอบที่มา สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน

5. เช็ควันเดือนปีผลิต และวันหมดอายุ

#OrGreen #Coconutcookingoil #น้ำมันมะพร้าว

www.orgreenthailand.com


Recent Posts
Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART