มะพร้าว • ต้นไม้อเนกประสงค์ • Tree of Life

"น้ำมันมะพร้าว" ไม่ได้ให้โทษกับร่างกายอย่างที่เคยถูกกล่าวอ้าง แม้แต่ระดับคอเลสเตอรอลในน้ำมันมะพร้าวยังมีน้อยกว่าน้ำมันพืชอีกเกือบทุก ชนิด นอกจากนี้ ในน้ำมันมะพร้าวยังมีกรดไขมันที่มีคุณค่าต่อร่างกาย ช่วยในการดูดซึม และเผาผลาญเป็นพลังงานได้อย่างรวดเร็วเพราะมีโมเลกุลขนาดกลางที่สามารถผ่าน เข้าสู่ร่างกายได้ง่าย ชนิดที่น้ำมันพืชอื่นๆยังสู่ไม่ได้

จากการที่มะพร้าว เป็นพืชที่ขึ้นได้ดีในภูมิภาคเอเซียแปซิฟิก ชนชาติในดินแดนเหล่านี้ต่างก็ยกย่องให้มะพร้าว เป็นต้นไม้ให้ชีวิต (Tree of Life) เพราะมะพร้าวเป็นต้นไม้เอนกประสงค์ แต่ไหนแต่ไรมา ชนชาติของประเทศในทวีบเอเซีย เช่นศรีลังกา อินเดีย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ ฯลฯ ซึ่งบริโภคมะพร้าวเป็นอาหารหลักอย่างหนึ่ง และแน่นอนได้ใช้กะทิหรือน้ำมันมะพร้าวเป็นส่วนประกอบของอาหาร แม้ว่าโภชนาการของประเทศเหล่านี้จะไม่เลอเลิศเหมือนดั่งประเทศตะวันตกในปัจจุบัน แต่เขาเหล่านั้นก็มีสุขภาพดี แข็งแรง ที่สำคัญไม่ค่อยมีคนอ้วนและเป็นโรคของคนสมัยใหม่เช่น มะเร็ง เบาหวาน โรคหัวใจ โรคอ้วน ฯลฯ

#Coconut #Fact

Recent Posts
Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART