About Brand Orgreen & Manufacturer


Orgreen (ออร์กรีน) เป็นแบรนด์ผลิตภัณฑ์ที่ใช้สารสกัดจากธรรมชาติที่เป็นออร์แกนิก ปราศจากสารพิษ 100% เพื่อกลุ่มคนรักสุขภาพ สุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอก ด้วยคุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพช่วยบำรุง บำบัดให้มีสุขภาพดีอย่างมีประสิทธิผล เช่น น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น บริสุทธิ์ 100%

ออร์กรีน นำมาเป็นส่วนผสมหลักในการผลิต มีแหล่งที่มาของมะพร้าวสายพันธุ์ดี แห่งลุ่มน้ำตาปี ในเขตภาคใต้ของประเทศไทย ผ่านกรรมวิธีการผลิตที่สะอาด ปลอดภัย และมั่นใจได้ในคุณภาพ,ประสิทธิผลที่ดีเป็นเลิศของผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น เพราะเราทำด้วยใจที่ห่วงใยสุขภาพอย่างแท้จริง

ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับเครื่องหมายคุณภาพ GMP และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีเลขที่ใบอนุญาตในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ทุกรายการจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการผลิต จดแจ้งที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐาน ใส่ใจทุกขั้นตอน เพราะเรามุ่งมั่น คิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา และเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คนไทยได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ด้วยคอนเซปที่ว่า “Organic for Life” ปราศจากสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า ผลิตภัณฑ์ของเราทุกชิ้นได้รับการรับรองคุณภาพการผลิตมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิตที่ได้รับเครื่องหมายคุณภาพ GMP และได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์จาก สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) โดยมีเลขที่ใบอนุญาตในการจดแจ้งผลิตภัณฑ์ทุกรายการจึงมั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์ได้ผ่านกระบวนการผลิต จดแจ้งที่ปลอดภัยและเป็นที่ยอมรับว่าได้มาตรฐาน ใส่ใจทุกขั้นตอน เพราะเรามุ่งมั่น คิดค้น วิจัยและพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพอยู่ตลอดเวลา และเราจะไม่หยุดนิ่งที่จะทำให้ดีขึ้นอยู่อย่างสม่ำเสมอเพื่อให้คนไทยได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีและมีคุณภาพ ด้วยคอนเซปที่ว่า “Organic for Life” ปราศจากสารพิษ เพื่อชีวิตที่ดีกว่า

#Orgreen #Brand #Coconut #Manufacturer #GMP #อย #Standard

Recent Posts
Archive

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART