โรคหัวใจ แม้ว่าจะเป็นโรคที่รักษาได้ แต่คนส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจก็มักจะสายเกินไป การรักษาจึงช่วยได้เพียงเล็กน้อย ทางที่ดีจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้เลยแต่แรกจะดีกว่า

แม้ว่าจะไม่มีอาการบอกเหตุ แต่โรคหัวใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน สภาวะที่นำไปสู่...

 

หลายสิบปีก่อน สมาคมถั่วเหลืองอเมริกัน ได้กล่าวว่า...ผู้คนควรหันมาบริโภคน้ำมันพืชอื่นๆแทนน้ำมันบางชนิดที่เคยรับประทานกันอยู่ เนื่องจากน้ำมันบริโภคบางชนิดนั้นเป็นน้ำมันอิ่มตัว ซึ่งได้แก่น้ำมันจากสัตว์ และน้ำมันเขตร้อน (tropical oils) อันเป็นสาเหตุของโรคหัวใจ เพราะว่าน้ำ...

Please reload

NATURAL EXPERIENCE

Tag : 

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART