โรคหัวใจ แม้ว่าจะเป็นโรคที่รักษาได้ แต่คนส่วนใหญ่กว่าจะรู้ตัวว่าเป็นโรคหัวใจก็มักจะสายเกินไป การรักษาจึงช่วยได้เพียงเล็กน้อย ทางที่ดีจึงควรป้องกันไม่ให้เกิดโรคนี้เลยแต่แรกจะดีกว่า

แม้ว่าจะไม่มีอาการบอกเหตุ แต่โรคหัวใจก็ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างปัจจุบันทันด่วน สภาวะที่นำไปสู่...

Please reload

NATURAL EXPERIENCE

Tag : 

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART