1.น้ำมันมะพร้าวที่ดีจะต้องมีความใส โปร่งแสง ไม่มีตะกอน

2. ไม่มีสิ่งเจือปน มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นหืน

3. ควรอ่านฉลากประกอบสินค้าให้ละเอียด บอกส่วนผสม

4. ตรวจสอบที่มา สถานที่ผลิตที่ได้มาตรฐาน

5. เช็ควันเดือนปีผลิต และวันหมดอายุ

#OrGreen #Coconutcookingoil #น้ำมันมะพร้าว

www.orgr...

ก็เพราะว่าน้ำมันมะพร้าว มีสรรพคุณเฉพาะตัวคือ เป็นน้ำมันที่มีไขมันอิ่มตัวสูง จึงเหมาะที่จะใช้ในการทอดกรอบอาหาร เพราะให้ความร้อนสูง เมื่อทอดอาหารแล้วจะกรอบได้นาน มีกี่เปลี่ยนแปลงสภาพน้อยเมื่อเจอความร้อนสูงๆ มีกลิ่นหอม ไม่มีกลิ่นหืน และไม่ทำให้ของทอด

อมน้ำมัน 

และสิ่งที่ไม่...

Please reload

NATURAL EXPERIENCE

Tag : 

F O L L O W   U S

Copyright ©2016 ORGREEN THAILAND. 

0

MY CART